سایت مدارا نوشت: منصور حقیقت پور گفت: ما همان منطق دوران سعید جلیلی را در مذاکرات شاهد هستیم. آقای باقری با آقای جلیلی فرق زیادی ندارد. نایب رییس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم افزود: لازمه دستیابی به یک توافق منطقی و معقول این است که تیم مذاکره کننده در فضایی سیاسی بتواند موضوعات منطقی قابل دسترس را مطرح و پیگیری کند. به نظر می‌رسد که تیم جدید نیازمند زمان است تا اهداف و برنامه‌های خود را دنبال کرده و از دل مذاکرات خارج کند.