نیروی دریایی ارتش آمریکا می‌گوید: دو ماهیگیر ایرانی را که به مدت ۸ روز در دریا گرفتار شده بودند، در دریای عمان نجات داده است. فرماندهی مرکزی نیروهای دریایی آمریکا گفته این دو نفر به گشت دریایی عمان در نزدیکی مسقط تحویل داده شده و در هنگام تحویل در شرایط خوب و سلامت بودند. به گزارش فرانس۲۴؛ فرماندهی مرکزی نیروهای دریایی آمریکا NAVCENT اعلام کرده نجات این دو ماهیگیر ایرانی روز شنبه انجام شده است.