روزنامه جمهوری اسلامی در قسمتی از سرمقاله دیروز خود با اشاره به موعد تدوین بودجه سال آینده واین که  حوزه‌های علمیه و مؤسسات وابسته به آن‌ها در سال‌های اول انقلاب ردیفی در بودجه کل کشور نداشتند نوشته است: متأسفانه حوزه‌های علمیه به توصیه اکید امام خمینی مبنی بر پرهیز از دریافت بودجه دولتی عمل نکردند و همین وابستگی به بودجه دولتی علاوه بر ضربه وارد کردن به استقلال حوزه‌ها و روحانیت، میان آن‌ها و مردم نیز فاصله انداخته است. نباید اجازه داده شود این فاصله زیادتر شود و باید با قطع کردن بودجه دولتی حوزه‌ها زمینه برای از بین رفتن فاصله ایجادشده فراهم گردد.