یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: مسئله ارتباطات فامیلی شاید حتی از نظر برخی هم کارآمدی داشته باشد اما با توجه به چالش‌هایی که گفته شد، برای دولت ظاهر خوبی ندارد و قابل دفاع نیست، نمی‌شود فردی که وزیر می‌شود ۳ باجناق و دامادش را به عنوان معاون انتخاب کند، این موردقبول جامعه ما نیست.زهرا نژاد بهرام در گفت‌وگو با ایلنا، درباره انتصابات فامیلی در دولت و سایر دستگاه اجرایی و خویشاوند سالاری به جای شایسته‌سالاری گفت:  کم توجهی به این موضوع موجب چندین مسئله می‌شود اولاً ممکن است آن اعتماد و آرامش خاطری که افراد هنگام رأی دادن داشتند تا دولتی روی کار بیاید که رویکرد شایسته‌سالاری داشته باشد، دچار چالش شود، ثانیاً، ممکن است نیروهای ناکارآمد صرفاً بابت این‌که ظرفیت‌های فامیلی و رابطه‌های نسبی و سببی با برخی از مسئولین دولتی دارند پست‌های اجرایی کشور را اشغال کرده باشند. ثالثاً چالش بعدی درباره این مدیران این است که چرا نیروی متخصص، کارآمد و دارای  سوابق کاری  و اجرایی در این حوزه نتوانستند مستقر شود. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تأکید کرد: برخی از انتصابات خویشاوندی برای کشور ما که در شرایط حساس اقتصادی و سیاسی و به خصوص سیاست خارجی به‌شدت دست به گریبان است، ممکن است ما را چالش‌های و آسیب‌های فراوانی روبه‌رو کند.وی خاطرنشان کرد: قطعاً دولت با این نوع انتصابات با چالش  روبه‌رو خواهد شد و اگر رویکرد پیشگیرانه و اصلاحی نسبت به این قضیه انجام ندهد، به نظر می‌رسد ناکارآمدی دامن‌گیر دولت شود که نتیجه‌اش این خواهد شد که چالش‌ها تداوم پیدا کند و کشور دچار خسارت شود.