وزیر دفاع ترکیه از منطقه مرزی با ایران بازدید کرد‎.‎به گزارش ایلنا به  نقل از  آناتولی، «خلوصی ‌آکار» وزیر دفاع ترکیه به استان «وان» سفر و از منطقه مرزی با ایران بازدید کرد. هدف از این سفر ‌بررسی شرایط و امکانات مقابله با عبور مهاجران غیرقانونی از مرز اعلام شده است‎.‎