نمایندگان مجلس شورای اسلامی «غلامرضا ملابیگی» را با 141 رای به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب کردند.به گزارش مهر رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام محسنی اژه ای، «سیدمحمدهادی راجی» و «غلامرضا ملابیگی» را جهت عضویت در شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده بود.