یک مرجع تقلید گفت امروز با بسته شدن فضای مجازی مخالف هستم، اما باید نسبت به کنترل ناهنجاری های آن حساس بود. متاسفانه دشمنان، جوانان و خانواده ها را مورد هدف قرار داده که در مقابل این نقشه دشمن باید اقدامات مناسبی انجام گیرد.به گزارش ایلنا،‌ آیت الله نوری همدانی در دیدار با آقا تهرانی رئیس و برخی اعضای کمیسون فرهنگی مجلس شورای اسلامی،‌ افزود: اینکه ما قانونی را تصویب و ابلاغ کنیم، اما نظارت بر اجرا نداشته باشیم مؤثر نیست، بلکه باید با نظارت دقیق، در اجرای آن نیز سهیم باشیم.