شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای ایجاد یک وزارتخانه جدید به نام وزارت محیط زیست تدوین کرده‌اند. به گزارش ایسنا،‌ در مقدمه این طرح که به امضای 28 نماینده رسیده آمده است که «با هدف حل معضلات زیست محیطی از جمله آلودگی هوا، خاک و آب از طریق مدیریتی با قدرت اجرایی بیشتر و تقویت اثرگذاری و نیز چابک‌سازی و امکان نظارت قانونی نمایندگان مجلس، وزارت حفاظت محیط زیست تشکیل می‌شود.»