آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار وزیر اطلاعات با تاکید بر مراقبت نسبت به نفوذ، بویژه در شهر قم گفت: خطر نفوذ در قم به ویژه با توجه به مرکزیت حوزه‌های علمیه، بیش از دیگر شهرها است؛ دولت‌های خارجی برای نفوذ در دستگاه علما و دانشمندان و مراجع نقشه‌های مهمی دارند؛ در این خصوص واقعا باید هوشیار بود؛ و در این زمینه وزارت اطلاعات باید به خوبی نقش‌آفرینی کند.