رئیس دفتر ریاست جمهوری در حکمی عباس هنرمند را به سمت معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور انتخاب کرد. «هنرمند» پیش از این انتصاب، مدیرعامل باشگاه خبرنگاران جوان بود. این سمت را در دولت دوازدهم علیرضا معزی، در اختیار داشت.