به گزارش برترین‌ها، نماینده مردم تهران در مجلس در اظهارنظری عجیب از اصرار مردم بر مطالباتشان انتقاد کرد! او در تویئتر خود نوشت: «اصرار گروه‌های اجتماعی بر اجابت فوری مطالبات سرکوفت خورده‌شان، با توجه به کسری بودجه دولت، به ضرر همان گروه‌ها و کل جامعه است.»