علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی تاکید کرد: «ضروری است که نهادها و متصدیان حوزه امنیتی و قضایی کشور، سیاسی‌کاری عده‌ای که در پی منازعه بر سر قدرت و ثروت باعث اخلال در نظام سلامت و تأخیر در واکسیناسیون عمومی کرونا در کشور شدند را در ترازوی تحقیق و بازپرسی قرار دهند.» او دولت روحانی را متهم کرده و افزوده است: «دیپلماسی منفعل دولت روحانی» تابعی از «واکسیناسیون» و یا همان سیاسی کردن واکسن بود.