حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم در توئیتی به این سوال پاسخ داد که چگونه روسیه جای ایران را در طرح انتقال گاز به اروپا گرفت. وی نوشت: «روسیه ما را در تنش دائم با اروپا حفظ کرد تا طرح انتقال گاز به اروپا نیز همچون صدها فرصت دیگر از ایران ربوده شود.» به گزارش انتخاب، در توئیت رییس کمیسیون سیاست خارجی مجلس دهم آمده است: «‌روسیه خط لوله انتقال گاز به اروپا را تکمیل کرد، طرحی که قرار بود از دهه ۹۰ توسط ایران اجرایی شود.»