وزیر خارجه ایران روز پنج‌شنبه با همتای قطری خود در تهران دیدار کرد که این دیدار به گفت‌وگو درباره مسائل منطقه‌ای، افغانستان و روابط تجاری دو کشور گذشت. بر اساس اطلاعیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی، حسین امیرعبداللهیان در این دیدار گفت: افغانستان در شرایط کنونی تنها از طریق ایجاد یک دولت فراگیر با مشارکت همه گروه‌های افغانی به یک وضعیت باثبات خواهد رسید.