عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: باید پنجاه درصد مرکز ثقل سیاست خارجی ایران توجه به کشورهای همسایه باشد؛ ما بازار بسیار خوبی در کشورهای همسایه داریم و باید روابطمان را با آنان گسترش دهیم؛ به گونه‌ای که هم ایران و هم کشورهای همسایه از این ارتباط منتفع شوند.

عباس گلرو در گفتگو با مهر، درباره مهم‌ترین اولویت دولت در عرصه سیاست خارجی، اظهار کرد: سیاست خارجی عرصه متنوعی از روابط دوجانبه و چند جانبه در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی است. توجه به همسایگان، اولویت مهمی است که امروز در داخل کشور مورد اجماع همه است.

وی با بیان اینکه باید روابط ایران با کشورهای همسایه در ابعاد مختلف تقویت شود، افزود: زمانی که از تقویت ارتباط با کشورهای همسایه صحبت می‌کنیم، به یک مولفه خاص اشاره نمی‌کنیم بلکه رابطه ایران با کشورهای همسایه باید در ابعاد مختلف گسترش یابد.

رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: تقویت روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی بین ایران و کشورهای همسایه اهمیت زیادی دارد و مورد تأکید دولت و مجلس شورای اسلامی است و حتماً باید پیگیری شود.

وی گفت: سهم ایران از هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار واردات ۱۵ کشور همسایه، فقط دو درصد یعنی ۲۲ میلیارد دلار است که بسیار ناچیز است و باید حتماً ارتقا پیدا کند.

نماینده مردم سمنان در مجلس تصریح کرد: البته اگر بین کشورها، روابط فرهنگی به درستی بنیان گذاشته نشود و متعاقب آن روابط سیاسی هم ارتقا پیدا نکند، زمینه برای کار اقتصادی بین آنان هم وجود نخواهد داشت.

گلرو افزود: هر چقدر برای کار اقتصادی تلاش شود و بگوییم که سودآوری و ارز آوری خود را مثلاً از دو درصد به ۲۰ درصد برسانیم، اما اگر در حوزه روابط فرهنگی با کشورها اقدامی انجام ندهیم، تنش سیاسی کنترل نشود و آرامش در منطقه وجود نداشته باشد، قطعاً هیچ فرصتی برای کار اقتصادی وجود نخواهد داشت.

وی تأکید کرد: مقدمه بهره‌مندی از روابط اقتصادی، کار فرهنگی و ارتقای روابط سیاسی است که این اقدامات در یک بازه زمانی می‌تواند تأثیرات مثبتی در روابط کشورها بگذارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: برای نمونه ۲۲ کشور عربی عضو اتحادیه عرب هیچ کدام به صورت کامل همگن نیستند و تفاوت‌های فرهنگی دارند و باید در روابط با آنان این ظرافت‌ها مورد توجه قرار گیرد. ما فرهنگ غنی داریم و منطقه پُر از فرصت‌های فرهنگی و تمدنی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

گلرو گفت: ما باید از تمام این فرصت‌ها به خوبی استفاده کنیم و امیدواریم بر مبنای اولویت توجه داشتن به کشورهای همسایه، دروازه‌ها را به سمت جامعه جهانی باز کنیم و اگر در ابتدا اوضاع منطقه‌ای و ارتباط با کشورهای همسایه را تقویت کنیم، طبیعتاً در حوزه ارتباط با کشورهای آسیای دور، اروپا و آمریکای لاتین هم می‌توانیم عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.