غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رابطه با سفر رئیس‌جمهور به خوزستان و پیام آن برای مردم، اظهار کرد: این اقدام حکایت از مردمی بودن رئیس‌جمهور است. وی افزود: ما علاوه بر سفر رئیس جمهور به خوزستان دیدیم که در داروخانه حضور پیدا کردند و در بیمارستانی که بیماران کرونایی در آنجا بستری هستند، یعنی رئیس جمهور حاضر است که فداکاری کند و حتی جان خودش را در چنین شرایط سختی به خطر بیندازد و جان خود را بدهد، اما از حضور در بین مردم غفلت نکند.