ایران انفجار تروریستی فرودگاه کابل را محکوم کرد

به گزارش ایلنا، سعید خطیب‌زاده مراتب تاثر شدید ایران از حوادث تروریستی افغانستان ازجمله در فرودگاه کابل را اعلام کرد.

وی با محکوم کردن هدف قرار دادن مردم بی‌دفاع افغانستان و هر نوع عملیات تروریستی که در آن زنان، مردان، جوانان و خردسالان موردحمله قرار می‌گیرند، اظهار امیدواری کرد با تشکیل هرچه سریع‌تر دولتی فراگیر در کابل، ارگان‌ها و نهادهای مسئول وظایف خود را در صیانت از جان و مال مردم عهده‌دار شوند.