به گزارش ایلنا به نقل از وزارت خارجه هند، مقام‌های هندی اعلام کردند که افغانستان با حاکمیت طالبان بخشی از گروه هند، ایران و ازبکستان برای بحث در مورد  استفاده از بندر چابهار نخواهد بود. یک مقام هندی در این باره گفت: این کریدور و بندر همچنان برای هند مهم است. ولی در مذاکرات بندر چابهار، افغانستان حضور نخواهد داشت. ماه گذشته هند پیشنهاد تشکیل گروه کاری چهارجانبه با حضور ایران، هند، افغانستان و ازبکستان را ارائه کرد تا در مورد بندر چابهار گفت‌وگو انجام شود. حال اما با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان نظر خود را تغییر داده است.