نمایندگان مردم مشهد در مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار اعمال ممنوعیت قانونی و فیزیکی سفر به مقصد این شهر شدند. نمایندگان در این نامه خواستار تصمیم قاطع و فوری رئیس جمهور مبنی بر تفویض اختیارات ویژه به استان و تامین فوری نیازهای دارویی، تجهیزاتی و بودجه‌ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد را شده‌اند. آنها همچنین خواهان اعمال ممنوعیت قانونی و فیزیکی سفر به مقصد مشهد مقدس و تفویض اختیار تعطیلی موقت اماکن و تجمعات مذهبی به نماینده محترم ولی فقیه در استان نیز شده‌اند.