جبهه اصلاحات ایران با صدور بیانیه‌ای، ضمن اعتراض به طرح «صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی»، تصویب و اجرای آن را ناقض حقوق و آزادی‌های اساسی ایرانیان دانست و هشدار داد که این طرح به نارضایتی، عصبانیت، بی‌اعتمادی و مهاجرت گسترده‌ (هم در میان فعالان اکوسیستم فناوری اطلاعات و هم در میان عموم شهروندان) می‌انجامد. این بیانیه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران پیشنهاد می‌دهد با توجه به اهمیت موضوع، طبق اصل ۵۹ قانون اساسی و ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۸)، طرح «صیانت» را به رفراندوم بگذارند.