نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفته است که آمار دقیقی از کودکان و نوجوانانی که در اعتراضات خوزستان بازداشت شده‌اند، وجود ندارد. کریم حسینی درباره اخباری که حاکی از بازداشت کودکان و نوجوانان و تقاضای وثیقه برای آزادی آن‌هاست به خبرگزاری ایلنا گفت: «کلیه افراد در همه سنین که اکنون در بازداشت هستند، در صورت عدم ارتکاب به جرم باید آزاد شوند.»