به گزارش ایرنا، ابوالفضل عمویی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف مذاکرات را ادامه خواهد داد، گفت: سیاست‌های جدید در دولت جدید شکل می‌گیرد اما چارچوب، همین سیاست‌های اعلام شده است و قرار نیست این سیاست‌ها تغییر کند. وی در عین حال افزود: تا زمانی که تغییر اساسی در سیاست‌های آمریکا صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت مذاکرات به این زودی به نتیجه برسد.