یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: مطمئنم که جریان اصولگرایی کمتر از شش ماه دیگر سر مسئله برجام به تیپ و تار هم دیگر خواهند زد.

احمد شیرزاد در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرد: مهمترین مشکلاتی که در یک سال آینده با آن‌ها روبرو خواهیم شد این است که جبهه اصولگرا ساز و کار حل اختلاف در داخل خودش را ندارد چه برسد به اینکه بخواهد اختلاف خودش را با بیرون خودش حل کند.

وی با بیان اینکه جریان اصولگرا یاد گرفته برای رسیدن به اهداف خود و مسائلی که پیش رو دارد از نهادهای حاکمیتی و مدلی قهری استفاده کند، افزود: البته استفاده جریان اصولگرایی از شیوه قهریه فقط محدود به حل کردن مسائل‌شان با اصلاح‌طلب‌ها نیست بلکه در داخل خودشان هم همینطور است و روش‌های حذفی را شیوه کارشان قرار داده‌اند و به آنچه که می‌خواهند دست پیدا می‌کنند.

وی با اشاره به رفتار جریان اصولگرایی با علی لاریجانی عنوان کرد: شما به رفتار جریان اصولگرا با آقای لاریجانی نگاه کنید؛ ما از ایشان اصولگراتر نمی‌توانیم پیدا کنیم، هنگامی که با او اینگونه  رفتار می‌شود، معنی‌اش این است که این جبهه واقعاً به رشد سیاسی کافی برای اینکه بتواند اختلاف درون خودش را حل کند، نرسیده است آن وقت چگونه می‌خواهند مملکت را اداره کنند.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی اسلامی خاطرنشان کرد: رفتار جریان اصولگرایی در کشور جای شک و اشکال ایجاد کرده و در ماه‌های پیش رو مشکل اساسی ما رفتار این جریان خواهد بود.

شیرزاد خاطرنشان کرد: جریان اصولگرایی شیوه گفت‌وگو بین خودشان با هم را بلد نیستند چه برسد به گفت‌وگو در داخل جامعه، جناح‌های سیاسی و قدرت‌های جهانی.