محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ‌ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به مذاکرات ایران و 1+4 درباره برجام گفت: طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، طرف‌های غربی سه ماه فرصت داشتند به تعهدات خود عمل کنند که حتی این فرصت یک ماه دیگر تمدید شد اما اتفاق خاصی رخ نداد. وی با بیان اینکه پس از اتمام فرصت‌های داده شده به غربی‌ها بر اساس قانون مصوب مجلس عمل خواهیم کرد، اضافه کرد: به طور نمونه اطلاعات دوربین‌های آژانس که در تاسیسات هسته‌ای نصب هستند باید پاک شود و طبق قانون مجلس تعهدی برای اینکه اطلاعات دوربین‌ها را به طرف مقابل بدهیم نداریم.