معاون اجرایی بیت رهبری در یادداشتی از محسن رضایی و قاضی‌زاده هاشمی برای انصراف ندادن از ادامه رقابت‌های انتخاباتی «تقدیر» کرد و حضور این دو نامزد در کنار عبدالناصر همتی را برای ابراهیم رئیسی«امداد الهی» و موجب رقابتی ماندن انتخابات دانست.  به گزارش ایسنا،‌ وحید حقانیان، افزود:‌ در صورت انصراف این سه نامزد و حتی با فرض رد شدن انصراف آنها از سوی وزارت کشور، انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ایران با بحران روبرو می‌شد.