نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسید در صورت پیروزی در انتخابات چه قولی به مردم می‌دهد، گفت: به همه حرف‌هایی که در تبلیغات انتخابات زدم پایبندم و برای رفع مشکلات مردم، شب و روز نمی‌شناسم. به گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز بعد از انداختن رای خود در صندوق در جمع خبرنگاران گفت: اینکه مردم به‌خاطر برخی کاستی‌ها و مشکلات، از شرایط ناراحتی دارند به‌حق است ولی اگر نتیجه این نارضایتی، عدم شرکت در انتخابات باشد درست نیست.