محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: جبهه اصلاحات هنوز از هیچ کدام از هفت کاندیدای ریاست جمهوری حمایت نکرده است. وی افزود: جبهه اصلاحات طی روزهای آتی باید جلسه‌ای تشکیل دهد و تکلیف انتخابات ریاست جمهوری و حمایت از کاندیدایی را روشن کند اما تاکنون  در این مورد تصمیمی گرفته نشده است.