به گزارش نامه‌نیوز، محمد هاشمی رفسنجانی طی گفت‌وگویی اظهار کرد: در پاسخ به برخی که عنوان می‌کنند در انتخابات آینده گزینه مناسب وجود ندارد بنده عنوان می‌کنم اتفاقا گزینه مناسب وجود دارد. شاید شناختی که امثال بنده از آقای همتی دارند بقیه ندارند و به همین دلیل چنین اظهاراتی را مطرح می‌کنند. وی افزود: به نظر من اتفاق مبارکی رخ داده و کسی که امروز در صحنه انتخابات حضور دارد دارای این توانایی است که مشکلات اقتصادی جامعه را مدیریت کند. بنده در شرایط حساس و خطیر کنونی کشور در بین موجودین انتخابات آقای همتی را «خیرالموجودین» می‌دانم.