فیلمی از محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس منتشر شده که در آن از تریبون مجلس می‌گوید: «شورای نگهبان وظیفه دارد که افرادی که واجد شرایط هستند یا واجد شرایط نیستند را کنترل کند. به طور مثال، در انتخابات گذشته مرحوم هاشمی داوطلب بودند و شورای نگهبان به دلایل پزشکی ایشان را رد صلاحیت کرده و گفت بدن آقای هاشمی کشش پذیرش این مسئولیت را برای ۴ سال ندارد. بسیاری از افراد از این اقدام شورای نگهبان انتقاد کردند اما اتفاقی که افتاد موید نظر شورای نگهبان و پزشکان بود.»