احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان با تأکید بر اینکه شرط تقوا یکی از ملاک‌های اصلی در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری است، گفت: مردم شریف بدانند بار سنگینی را بر دوش داریم. وی اظهار کرد: بررسی فردی که صلاحیت آن تأیید می‌شود به این معناست که فردی متدین است، واجبات شرعی را انجام می‌دهد و دست به گناه نمی‌زند. دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه قانون شرایط سنگینی برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری معین کرده، تصریح کرد: داوطلب انتخابات ریاست جمهوری باید مدیر، مدبر و با تقوا باشد اما در جای دیگر مانند انتخابات مجلس به یاد ندارم شرط تقوا آمده باشد.