جمعی از نمایندگان مجلس طرح «ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی حامی تحریم به ایران» را تهیه و تدوین کرده‌اند. در متن این طرح آمده است: «ورود خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی حامی تحریم علیه کشور ایران به خاک جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و رسانه‌های داخلی مجاز به انتشار اخبار رسانه‌های مذکور نیستند.» نمایندگان مجلس برای متخلفان از احکام این طرح، مجازات نقدی و حبس از پنج تا ده سال را در نظر گرفتند.