محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا در توئیتی به دستکاری جداول بودجه‌ای ۱۴۰۰ واکنش نشان داد. او در توئیتی خطاب به رئیس جمهور نوشت: «آقای روحانی! رسوایی مجلس یازدهم در تغییر جداول بودجه با همکاری معاون سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته. شما ننگ این کار زشت را تحمل نکنید و متخلفان دولتی را به دادگاه معرفی کنید. تکلیف ابوابجمعی آقای قالیباف را هم لابد رئیس قوه قضائیه روشن خواهد کرد.»