فرمانده نیروهای آمریکا در منطقه غرب آسیا (سنتکام) گفت: برای نخستین بار پس از جنگ کره، آمریکا عملیات خود در منطقه را بدون داشتن برتری هوایی انجام می‌دهد و این به دلیل حضور پهپادهای ایرانی در آسمان منطقه است. به گزارش بلومبرگ، ژنرال فرانک مک کنزی افزود: ایران با پهپادهایش چالشی برای برتری هوایی آمریکا در منطقه ایجاد کرده است.