به گزارش مهر، در جلسه دیروز هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص نظام به ریاست رئیس این مجمع و با حضور معاونین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور، مصوبات مجلس شورای اسلامی پیرامون لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور به منظور بررسی انطباق آن با سیاست‌های کلی نظام در دستور کار قرار گرفت. پس از بررسی‌ها قرار شد ۱۸ مورد مغایرت این سند با سیاست‌های کلی نظام، برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارجاع گردد.