یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: خاتمی از طریق یکی از امین‌های خود نامه را به دست رهبری رساند.

به گزارش برنا، شهربانو امانی، در رابطه با نامه سید محمد خاتمی به رهبر معظم انقلاب، با بیان اینکه رهبری باید تعادل را در سه قوه و سایر نهادها حفظ کنند، گفت: اگر یادمان باشد خاتمی بعد از اتمام ریاست جمهوری در این سال‌ها یک دفتر دارد که حتی بعضا برای رفتن به دفتر خود نیز با محدودیت‌هایی روبرو می‌شود، برای حضور در مراسم ترحیم و شادی محدودیت دارد و سال ها ممنوع‌التصویر است مخالفان او باید یکبار برای همیشه به این سوال پاسخ بدهند که او جز محبوبیت در میان مردم چه گناهی دارد؟!

وی تصریح کرد: چه کسانی از نامه خاتمی به رهبری نگران هستند و سعی می‌کنند فاصله بین رهبری و خاتمی را همواره تشدید کنند؟ خاتمی همواره سعی کرد با حفظ حرمت از جایگاه رهبری محافظت کند. چه کسانی نگران نزدیکی و از بین رفتن این فاصله بودند؟! جریان تندرو منافع خود را در ایجاد التهاب و بهم ریختگی و تندروی و ترویج خشونت در جامعه داخلی و بین‌المللی می‌بیند.

امانی با اشاره به اینکه پس از نامه خاتمی برخی  آن را تکذیب کردند، اضافه کرد: خاتمی نخواسته این نامه منتشر شود دغدغه او به طوری است که برای حفظ کیان سرزمین و مردم نگران است و با اعتبار و آبروی خود به میدان می‌آید. در زمان ریاست جمهوری و بعد از آن هم سعی کرد بگوید من قهرمان نیستم و مردم قهرمان هستند.

تندروها به دنبال حذف اصلاح‌طلبان هستند

او ادامه داد: خاتمی در سال‌های گذشته سعی کرده همواره این روابط را ترمیم کند و کسی نمی‌گوید مدیر مسئول یک روزنامه چه کاره یک کشور است که بر می‌آشوبد و خط مشی تعیین می‌کند؛ در حالی که خاتمی در ۸ سال و طی دو دوره رأی مردم را داشت. امانی با بیان اینکه رئیس دولت اصلاحات از طریف یکی از امین‌های خود نامه را به دست رهبری رساند، گفت: اگر خاتمی می‌خواست این نامه را بولد کند اول آن را به مطبوعات می‌داد ولی او به دنبال کسب امتیاز برای خود نیست. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: تندروها سال‌ها سعی کرده‌اند با حذف جریان شناخته شده اصلاح‌طلبان عمل کنند. بعد از مجلس ششم دیوار بلندی ساختند و حتی تلاش کردند عده‌ای را به عنوان اصلاح‌طلب حمایت و پشتیبانی کنند و مورد تقویت قرار بدهند. او یادآور شد: دو جریان فکری سال‌های سال در این کشور بودند ولی اصولگرایان فکر کردند با حذف جریان اصلاح‌طلب و به وجود آوردن جریان جدیدی مثل «آبادگرایان جوان» و یا «رایحه خدمت» با یک جناح، کشور بزرگ و مردم عزتمند ایران را می‌توانند اداره کنند. این طیف هیچگاه پاسخگو نبود.