لاله افتخاری، سخنگوی کمیته بانوان شورای وحدت اصولگرایان در همایش بانوان جبهه انقلاب، با بیان اینکه با حمایت بزرگانی همچون آیت‌الله مهدوی کنی و آیت‌الله موحدی کرمانی به مجلس هفتم راه پیدا کردم، گفت: در آنجا حقوق زنان را با نگاه اسلامی به تصویب رساندیم. دولت هشتم تلاش کرد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را که سراسر اشکال است، تصویب کند، اما در مجلس هفتم از طریق قانون مسئولیت فرهنگی زنان، دست دولت هشتم برای پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را بستیم.