جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی از تقدیم طرح استیضاح فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی با 27 امضا به هیأت رئیسه مجلس خبر داد.  تخلف در واگذاری شرکت‌های دولتی و عدم رعایت اصل 44 قانون اساسی در خصوصی‌سازی، عدم رعایت سیاست‌های پولی اقتصاد مقاومتی، ضعف در تنظیم سیاست‌های اقتصادی و پولی کشور، نرخ پایین رشد اقتصادی، عدم کنترل بازار سرمایه و عدم حمایت از دهک‌های پایین جامعه از جمله محورهای استیضاح وزیر اقتصاد است. پیش از این طرح دیگری برای استیضاح دژپسند با بیش از 100 امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده بود.