اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری روز شنبه به منظور افتتاح چند طرح عمرانی و پیگیری طرح‌های در دست اجرای استان کرمانشاه به این استان سفر می‌کند. وی در این سفر یک روزه علاوه بر افتتاح بیمارستان ۱۲۶ تخت خوابی امام خمینی(ره) ‌ در شهرستان اسلام آباد غرب از پارک فناوری کرمانشاه نیز بازدید خواهد کرد. در این سفر وزرای نفت و جهاد کشاورزی و تعدادی از معاونان وزراء جهانگری را همراهی خواهند کرد.