به گزارش ایسنا، جلیل رحیمی جهان آبادی با انتشار تصاویری از تجمع عده‌ای مقابل مجلس با درخواست خارج شدن از سازمان بهداشت جهانی در توئیتر نوشت: «رهبری فقط ورود واکسن از دو کشور را منع کردند اما نگفتند از سازمان بهداشت جهانی خارج شویم و کلا واکسن وارد نکنیم و از کواکس هم خرید نکنیم! فرق فرمایش رهبری با خواسته جمعی خاص جلوی مجلس زیاد است.»