حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به مهر گفت: طبق مباحث مطرح شده در جلسه غیرعلنی مجلس، مجلس نرخ خاصی را برای ارز در بودجه تعیین نکرده، همچنین ارز دارو تغییر نکرده و مانند گذشته خواهد بود.  وی افزود: طبق گفته نادران، کمیسیون تلفیق، بودجه را دو زمانی و دوسطحی بسته است به گونه‌ای که هم دولت فعلی بتواند به وظایف خودش عمل کند و هم دولت بعدی دستش بسته نباشد.