به گزارش روزنامه وطن، مطلق القحطانی، نماینده ویژه وزیر امور خارجه قطر تاکید کرد که دوحه آماده میانجیگری میان ایران و عربستان و عربستان و ترکیه است و این اقدام در راستای حل منازعات منطقه است. وی طی یک سمینار سیاسی افزود: اگر از نظر این کشورها دوحه می‌تواند نقش میانجیگری ایفا کند ما نیز آماده هستیم. وی تاکید کرد: روابط دوستانه میان این کشورها به ویژه کشورهای مهم و اساسی مانند عربستان، ایران و ترکیه به سود همه خواهد بود.