اتحادیه اروپا از ایران خواست اقداماتش برای غنی‌سازی اورانیوم 20 درصدی را کنار گذاشته و تعهداتش در توافق هسته‌ای را اجرا کند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیهای گفت آغاز غنی‌سازی اورانیوم تا 20 درصد در تاسیسات فردو  «یک پیشروی جدی و موضوعی عمیقا نگران‌کننده است». وی مدعی شد که این کار با توافق برجام هم سازگاری ندارد.