حجتی‌کرمانی، از روحانیون سیاسی طی یادداشتی نوشت: می‌خواهم با استدلال و اقامه برهان از سیره و سنت و قرآن بگویم که این، آن اسلام راستینی که پیغمبر و امام و علمای صالح که جانشینان راستین آنان بوده‌اند و هستند، نیست که نیست! به‌ خصوص به آنان که به خاطر عملکرد ما با اصل دین مشکل پیدا کرده‌اند و در اصطلاح عام «آخوندها» را قبول ندارند و به «دین بدون روحانیت» باور دارند، بگویم که نه بابا! آن‌طور هم که شما یکدست از ما آخوندها رخ برتافته‌اید، درست نیست و ماها را با علمای واقعی و راستین دین، همسان نپندارید.