حسین امیر عبدالهیان، سخنگوی ستاد سالگرد شهید سردار سلیمانی در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت: «در سفری که به سوریه داشتیم برخی از دوستان سردار سلیمانی گفتند که در برخی از عملیاتی که بر علیه نیروهای صهیونیستی در منطقه انجام می‌دهند، بعضی شب‌ها سردار به خواب دوستان می‌آید و نقشه راه اجرای عملیات را به ما نشان می‌دهد.» او دیروز در خصوص حواشی ایجاد شده پیرو این بخش از اظهاراتش، توضیح داد: «سایت‌های وابسته صهیونیستی و ضدانقلاب خارج‌نشین با تغییر و وارونه جلوه دادن اصل موضوع، به دنبال فضاسازی و تله روانی-رسانه‌ای هستند.»