آذری جهرمی، وزیر ارتباطات با حضور در پنجمین یلدای استارتاپی به سوالات مخاطبان پاسخ داد. او درباره قصدش برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: برنامه‌ای برای ریاست جمهوری نداشتم و مجلس هم سن را۴۰ سال گذاشت که من شرایط آن را ندارم. هر چند از نظر من این قانون متناسب با شرایط جامعه و فرمایش مقام معظم رهبری نیست. قانونی که تصویب شده را مناسب سیاستگذاری‌ ایشان نمی‌بینم. وی افزود: مجلس در مصوبه خود فقط اول اسم رئیس جمهوری بعدی را هم تصویب کنند تا خیلی راحت‌تر بشود.