جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اینکه آیا نیاز نیست برای اصلاحات ساختاری بودجه، ردیف بودجه موسسات بی‌شمار در قم مانند موسسه امام خمینی(ره) متعلق به آیت‌الله مصباح یزدی کاهش پیدا کند یا قطع شود، گفت: این جوسازی‌ها که معمولا انجام می‌شود، اکثرا غیرواقعی هستند. ما در فعالیت‌های فرهنگی و امثالهم این ضرورت را احساس می‌کنیم که باید دولت پا پیش گذاشته و کمک کند. نباید ردیف بودجه‌ها سلیقه‌ای اعمال شود؛ مثلا من با نگاه و تفکر سیاسی خودم بگویم به فلان سازمان یا مجموعه کمک شود ولی به فلان نهادی که اتفاقا فعالیت بهتری دارد، کمکی نشود.