آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید در دیدار سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، با بیان اینکه نیروی انتظامی یک نیروی محبوب مردمی است و اقدامات آن مورد تایید و حمایت است، گفت: شما بیشترین سطح تماس با مردم را دارید و به همین دلیل اقدامات شایسته شما باعث شده که مردم شما را دوست داشته باشند. وی با تاکید بر اینکه حفظ نظام عبادت است، افزود: نیروی انتظامی سهم مهمی در حفظ نظام جمهوری اسلامی دارد و این حساسیت را باید برای نیروهای تحت امر خود ایجاد کنید.