سردار محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم گفت: اصل بازداشت بنده مربوط به موسسه شمیم ولایت که کار آن کمک به نیازمندان بود و هست، اما بعضی از اعضا تخلف‌هایی انجام داده‌اند و با توجه به اینکه بنده رئیس هیئت مدیره بودم پای من هم در این ماجرا باز شد. وی افزود: این اعضا یک سری سهمیه‌هایی که برای توزیع بین نیازمندان و مختص این افراد بوده را گرفته و در بازار آزاد فروخته‌اند و الان مدعی هستند که تبدیل به احسن کرده‌اند در حالیکه فروش این سهمیه‌ها تخلف بوده است. پورمختار ارتباطش با پرونده سیگار و بابک زنجانی را تکذیب کرد.