محمد علی محسنی بندپی، عضو مجمع نمایندگان استان مازندران به ایسنا گفت: مجمع نمایندگان استان مازندران در نامه‌ای به رئیس جمهور درخواست کرده که با توجه به تعداد زیاد مسافران در استان‌های شمالی به خصوص غرب استان مازندران محدودیت‌های اعمال کند تا از ورود مسافران جلوگیری شود ما از رئیس جمهور خواستیم که جاده‌های استان‌های شمالی کشور را در تعطیلات پیش رو ببندند. وی با تاکید بر ضرورت استفاده دولت از رفتارهای سلبی و سختیگرانه افزود: اگر قرار باشد همین وضعیت ادامه پیدا کند، اتفاقات ناگواری رخ خواهد داد.