عباس عبدی با بازنشر توئیت غلامعلی حداد عادل که گفته است: «... اینکه دولت سخت شدن معیشت مردم و  قیمت خودرو، کمبود گوشت و ... را به پالرمو و FATF منوط می‌کند، نوعی فرافکنی است.»؛ نوشت: «از این توئیت جناب حداد عادل متوجه می‌شویم که ایشان هنگام رد کردنFATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام واقعاً گمان می‌کردند که رد کردن این لایحه بر اقتصاد و معیشت مردم و کشور اثری ندارد. ای کاش اندکی تأمل می‌کردند و از خود می‌پرسیدند که آیا دنیا مشنگ بود که چنین کنوانسیونی را بوجود آورد که همه کشورها عضو آن شوند، ولی تاثیری هم بر اقتصاد آنها نداشته باشد؟»